ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

MOTOR INSURANCE TERMS

ΟΡΟΙ ΚΑΛΥΨΗΣ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΕΝΤΟΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

ΟΡΟΙ ΟΔΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΒΑΡΕΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΑΣΦ. ΟΔΙΚΟΥ ΜΕΤΑΦΟΡΕΑ ΕΣΩΤΕΡΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΣ ΟΡΟΣ «ΠΡΟΣΩΠΙΚΗ ΚΑΛΥΨΗ 24×365»

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΦΙΛΙΚΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ ΤΡΟΧΑΙΟΥ.

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΔΙΑΚΑΝ. ΖΗΜΙΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΕΩΝ

ΕΙΧ

BASIC AUTO EXTRA PLUS EIX

BASIC ΕΙΧ

ECO AUTO EXTRA PLUS ΕΙΧ

ECO ΕΙΧ

PREMIUM AUTO ΕΙΧ

ΕΙΧ SMART PLUS

ΜΗΧΑΝΕΣ – ΜΟΤΟΠΟΔΗΛΑΤΑ

BASIC Μηχανές

BASIC Μοτοποδήλατα

ΦΙΧ

BASIC TRUCK EXTRA PLUS ΦΙΧ

BASIC ΦΙΧ

ECO TRUCK EXTRA PLUS ΦΙΧ

ECO ΦΙΧ

PREMIUM TRUCK ΦΙΧ

Αυτοτελώς Ασφαλιζόμενη Ρυμούλκα ΦΙΧ

ΦΙΧ ΑΓΡΟΤΙΚΟ

BASIC TRUCK EXTRA PLUS ΦΙΧ Αγροτικό

BASIC ΦΙΧ Αγροτικό

ECO TRUCK EXTRA PLUS ΦΙΧ Αγροτικό

ECO ΦΙΧ Αγροτικό

PREMIUM TRUCK ΦΙΧ Αγροτικό

ΦΔΧ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ TIR

TIR

Αυτοτελώς Ασφαλιζόμενη Ρυμούλκα Εθνικών Διεθνών Μεταφορών

Αυτοτελώς Ασφαλιζόμενη Ρυμούλκα Ιδιωτικής Χρήσης TIR

ΦΔΧ ΕΘΝΙΚΩΝ ΔΙΕΘΝΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

ΛΕΩΦΟΡΕΙΟ

ΙΧ Λεωφορείο

Τουριστικό και Υπεραστικό Λεωφορείο

Τουριστικό Λεωφορείο σε Ακινησία

Τουριστικό Λεωφορείο Χειμερινής Περιόδου

ΤΑΧΙ ΚΑΙ ΦΔΧ

Αυτοτελώς Ασφαλιζόμενη Ρυμούλκα Δημόσιας Χρήσης

ΤΑΞΙ

ΦΔΧ

ΜΗΧΑΝΗΜΑ ΕΡΓΟΥ ΚΑΙ ΓΕΩΡΓΙΚΟΙ ΕΛΚΥΣΤΗΡΕΣ

Γεωργικοί Ελκυστήρες

Μηχάνημα Έργου

ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ

HOME BASIC

BEST HOME

HOME ΕΞΟΧΙΚΗ

SAFE HOME

Α’ ΚΙΝΔΥΝΟΣ

Ασφάλιση Κοινόχρηστων Χώρων

ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ

MAXI SAFE

MEGA BUSINESS

Πολυασφαλιστήριο Εστίασης

ΓΕΝΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Γραφείων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Γυμναστηρίων και Σχολών Χορού

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Εκπαιδευτηρίων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Ενοικιαζόμενων Δωματίων και Ξενοδοχείων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Επαγγελματικών Χώρων

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία και Χρήση ΣμηΕΑ (Drone)

Αστική Ευθύνη από τη Λειτουργία Σταθμών Αυτοκινήτων

Αστική Ευθύνη από την Ανέγερση Οικοδομών

Αστική Ευθύνη Διαχειριστή Πολυκατοικίας

Αστική Ευθύνη Μικρών Επαγγελματικών Χώρων (έως 100 τ.μ.)

Αστική Ευθύνη Οικογενειάρχη

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Επιπλωμένων Κατοικιών

Αστική Ευθύνη Συντηρητή Ανελκυστήρων

Αστική Ευθύνη Τουριστικών Γραφείων Εισερχόμενου Τουρισμού

Αστική Ευθύνη από τη Συλλογή και Μεταφορά Μη Επικίνδυνων Αποβλήτων

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Tour Operator

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Ιατρών

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Τεχνικών Επαγγελμάτων

Επαγγελματική Αστική Ευθύνη Φαρμακοποιών

Πολυασφαλιστήριο Ιατρών

Πολυασφαλιστήριο Φαρμακοποιών

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΤΥΧΗΜΑΤΟΣ

Γέφυρα Ζωής

Προσωπικό Ατύχημα Μαθητών Εκπαιδευτηρίων

Προσωπικό Ατύχημα Νόμιμων Αλλοδαπών

Προσωπικό Ατύχημα

ΣΚΑΦΩΝ

Επαγγελματικά Ταχύπλοα – Μηχανοκίνητα

Επαγγελματικά Τουριστικά – Περιηγητικά

Ιδιωτικά Ιστιοπλοϊκά

Μη Μηχανοκίνητα Εκμισθούμενα Θαλάσσια Μέσα

Ιδιωτικά Ταχύπλοα – Μηχανοκίνητα

Επαγγελματικά Θαλάσσια Ταξί

Ιδιωτικά Ιστιοπλοϊκά και Ίδιες Ζημιές Σκάφους

Ιδιωτικά Ταχύπλοα – Μηχανοκίνητα και Ίδιες Ζημιές Σκάφους.

ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ

Ξενοδοχειακές Επιχειρήσεις

Μικρές Ξενοδοχειακές Μονάδες και Ενοικιαζόμενα Δωμάτια

ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ

Αστική Ευθύνη Μεταφορέα Εθνικών Μεταφορών

Αστική Ευθύνη Μεταφορέα Εθνικών και Διεθνών Μεταφορών TIR

ΤΑΞΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ

Ταξιδιωτική Ασφάλιση

ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΑΣΦΑΛΙΣΕΩΝ

MEGA ERGO

ΦΩΤΟΒΟΛΤΑΪΚΩΝ

Πυρός και Συμπληρωματικών Κινδύνων Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

Κατά παντός Κινδύνου Συναρμολόγησης Φωτοβολταϊκής Εγκατάστασης

Μηχανικές Βλάβες Φωτοβολταϊκών Συστημάτων

ERASMUS

Erasmus

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΖΗΜΙΩΝ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΕΝΑΝΤΙ ΤΡΙΤΩΝ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΑΣΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ ΣΚΑΦΩΝ

ΌΡΟΙ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΕΝΤΥΠΟ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ

ΔΗΛΩΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟΥ

ΔΗΛΩΣΗ ΕΝΑΝΤΙΩΣΗΣ

ΟΡΟΙ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΝΤΥΠΟ ΑΝΑΓΓΕΛΙΑΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ

ΠΛΑΝΟ ΥΓΕΙΑΣ – PRIMARY STANDARD

ΠΛΑΝΟ ΥΓΕΙΑΣ – PRIMARY ADVANCE

ΠΛΑΝΟ ΥΓΕΙΑΣ – HOSPITAL STANDARD

ΠΛΑΝΟ ΥΓΕΙΑΣ – HOSPITAL COMFORT

ΠΛΑΝΟ ΥΓΕΙΑΣ – HOSPITAL EXCLUSIVE