Ασφαλιστικοί Συνεργάτες

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεργάζεται σήμερα με πάνω από 2.000 ασφαλιστικούς διαμεσολαβητές σε όλη την Ελλάδα, ένας αριθμός που συνεχώς διευρύνεται.
Οι συνεργάτες μας αποτελούν αναπόσπαστο κομμάτι της διαχρονικής μας επιτυχίας.

Στρατηγική Ανάπτυξης Δικτύου Συνεργατών

Οι προτεραιότητες της Υδρογείου Ασφαλιστικής όσον αφορά την ανάπτυξη του δικτύου συνεργατών της εστιάζονται στα ακόλουθα:

Συνεχής ποιοτική ανάπτυξη του δικτύου μας μέσα από την πρόσκτηση νέων ικανών και παραγωγικών συνεργατών με βασικά κριτήρια την υπευθυνότητα, φερεγγυότητα και τον υψηλού επιπέδου επαγγελματισμό.

Συνεχής παροχή εφοδίων και εργαλείων υποστήριξης στους συνεργάτες μας, μέσα από σύγχρονα συστήματα τεχνολογίας και ενημέρωσης καθώς και οργανωμένα εκπαιδευτικά προγράμματα σε όλη την Ελλάδα.

Επένδυση στο χτίσιμο μιας μακροχρόνιας, ανθρώπινης σχέσης που βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη και την αμφίδρομη ανταλλαγή απόψεων.

Εκπαίδευση & Ενημέρωση Συνεργατών
Η Διεύθυνση Εκπαίδευσης της Υδρογείου Ασφαλιστικής υλοποιεί ετησίως ένα ευρύ πρόγραμμα εκπαιδευτικών ημερίδων και σεμιναρίων για το δίκτυο των συνεργατών της εταιρείας ανά την Ελλάδα.

Η εκπαίδευση που παρέχεται αφορά τόσο τα προϊόντα της εταιρείας όσο και ευρύτερα θέματα διοίκησης επιχειρήσεων, τεχνικών πωλήσεων, εξυπηρέτησης πελατών, marketing, ή ειδικών θεμάτων της ασφαλιστικής αγοράς που βοηθούν και υποστηρίζουν τους συνεργάτες μας να διευρύνουν τις γνώσεις τους και να βελτιώσουν τις υπηρεσίες τους.

Επιπλέον, η Υδρόγειος Ασφαλιστικής πραγματοποιεί κάθε χρόνο σειρά συνεδρίων και ημερίδων στα μεγαλύτερα περιφερειακά κέντρα. Στις εκδηλώσεις αυτές αναπτύσσονται οι στόχοι και τα σχέδια της εταιρείας και γίνεται ανταλλαγή εποικοδομητικών απόψεων μεταξύ της Διοίκησης και των κατά τόπους συνεργατών μας.

«Υδρόγειος Club – Διακεκριμένων Συνεργατών»

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική επενδύει στα στοιχεία εκείνα τα οποία αναδεικνύουν, προβάλλουν και ενισχύουν το έργο του ασφαλιστικού διαμεσολαβητή. Το «Υδρόγειος Club – Διακεκριμένων Συνεργατών» είναι ένας θεσμός επιβράβευσης και ανταπόδοσης για το δίκτυο των ασφαλιστικών μας διαμεσολαβητών. Με την ένταξή τους σε αυτό, οι συνεργάτες μας – μέλη του club απολαμβάνουν προνόμια και παροχές που προσδίδουν ακόμη μεγαλύτερη αξία στη συνεργασία τους με την εταιρεία, παρέχουν διευκόλυνση στην καθημερινή τους δουλειά, προβολή του έργου τους, ανταμοιβή και ανταπόδοση για τα καλά αποτελέσματα.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το «Υδρόγειος Club – Διακεκριμένων Συνεργατών» οι συνεργάτες μας μπορούν να απευθύνονται στο τηλέφωνο: 210 9477332 (Τμήμα Συμβάσεων και Υποστήριξης Πωλήσεων).