Εταιρική Διακυβέρνηση

Αναστάσιος Κασκαρέλης

Πρόεδρος Δ.Σ.
Με μακρόχρονη δραστηριοποίηση στην ελληνική ασφαλιστική αγορά, ο κ. Αναστάσιος Κασκαρέλης είναι συνυφασμένος με την ιστορία επιτυχίας της Υδρογείου Ασφαλιστικής. Πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστημίου Πειραιά με μεταπτυχιακές σπουδές στο Λονδίνο, ο κ. Κασκαρέλης ακολούθησε από νωρίς τη σταδιοδρομία του ασφαλιστή, αναλαμβάνοντας, κατά τη δεκαετία του ΄70, διάφορες διευθυντικές θέσεις σε εταιρείες του κλάδου. Από το 1982 βρίσκεται στην ηγεσία της Υδρογείου Ασφαλιστικής καθοδηγώντας με σταθερά βήματα την πορεία ανάπτυξης της εταιρείας και την καθιέρωσή της στην κορυφή της ελληνικής ασφαλιστικής αγοράς. Το στίγμα της διοικητικής του φιλοσοφίας συνίσταται στο τρίπτυχο : ποιότητα σχέσεων – υπευθυνότητα – σεβασμός απέναντι στον εργαζόμενο, συνεργάτη και πελάτη.

Παύλος Κασκαρέλης

Αντιπρόεδρος Δ.Σ & Διευθύνων Σύμβουλος
Εργάζεται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική από το 1996 έχοντας αναλάβει σειρά υπεύθυνων ρόλων σε διάφορους τομείς και διευθύνσεις της εταιρείας ανάμεσά τους οι κλάδοι Ζημιών, Ανάληψης Κινδύνων καθώς και η Οικονομική Διεύθυνση. Σήμερα κατέχει τη θέση του Αντιπροέδρου του Διοικητικού Συμβουλίου και του Διευθύνοντος Συμβούλου της εταιρείας. Οι σπουδές του περιλαμβάνουν τίτλους στην πληροφορική και τη λογιστική ενώ είναι μέλος του Institute of Leadership & Management U.K. (I.L.M. U.K.).

Χρήστος Χατζηευθυμίου

Αναπληρωτής Γεν. Διευθυντής & Γεν. Διευθυντής Βορείου Ελλάδος
Εργάζεται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική από το 2001 κατέχοντας τη θέση του Γενικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος. Το 2013 αναλαμβάνει τη θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή διατηρώντας και τη θέση του Γενικού Διευθυντή Βορείου Ελλάδος. Είναι μέλος του Δ.Σ της Εταιρείας από το 2006. Εργάζεται στην ασφαλιστική αγορά από το 1983 και είναι πτυχιούχος του Οικονομικού Πανεπιστήμιου Μακεδονίας.

Ιωάννης Σουρλής

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής & Νομικός Σύμβουλος
Εργάζεται στην Υδρόγειο Ασφαλιστική από το 2003 ως Νομικός Σύμβουλος. Από το 2006 κατέχει και την θέση του Αναπληρωτή Γενικού Διευθυντή και του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου της εταιρείας. Είναι πτυχιούχος της Νομικής Σχολής του Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης, μέλος του Institute of Leadership & Management U.K. (I.L.M. U.K.). Έχει ειδίκευση στο Δίκαιο της Ιδιωτικής Ασφάλισης και Διεθνούς Οδικής Μεταφοράς Εμπορευμάτων και από το 1986 έως το 2003 ασκούσε το επάγγελμα του Δικηγόρου.

Αναστάσιος Κασκαρέλης, Πρόεδρος, μη εκτελεστικό μέλος
Παύλος Κασκαρέλης, Αντιπρόεδρος & Διευθύνων Σύμβουλος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Σουρλής, εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Χατζηευθυμίου, εκτελεστικό μέλος
Χαρίλαος Δαμάσκος, εκτελεστικό μέλος
Ιωάννης Βαφειάδης, εκτελεστικό μέλος
Σεραφείμ Αίσωπος, εκτελεστικό μέλος
Ελισάβετ Κασκαρέλη, μη εκτελεστικό μέλος
Χρήστος Ντινόπουλος, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος
Κωνσταντίνος Κανέλλος, μη εκτελεστικό μέλος
Αναστάσιος Μπέγιογλου, ανεξάρτητο, μη εκτελεστικό μέλος

Αναστάσιος Μπέγιογλου, Πρόεδρος
Χρήστος Ντινόπουλος, μέλος
Κωνσταντίνος Κανέλλος, μέλος

Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ελέγχου