ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΕΣ

CARGLASS®
www.carglass.gr

Glassdrive
www.glassdrive.gr

GlassFit
www.glassfit.gr

Greek Flying Doctors
www.greekflyingdoctors.gr

Mapfre Assistencia (Eurosos)
www.mapfre.com

MOTORGLASS
www.motorglass.gr

ΦΙΛΗΣGlass
www.filisglass.com

AΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟΣ ΚΛΑΔΟΣ ΦΟΡΕΙΣ – ΕΝΩΣΕΙΣ - ΣΩΜΑΤΕΙΑ

Ένωση Ασφαλιστικών Εταιρειών Ελλάδος
www.eaee.gr

ΤΡΑΠΕΖΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ – Εποπτεία Ιδιωτικής Ασφάλισης
bankofgreece.gr

Επικουρικό Κεφάλαιο
www.epikef.gr

Γραφείο Διεθνούς Ασφάλισης
www.mib-hellas.gr

Ελληνικό Ινστιτούτο Ασφαλιστικών Σπουδών
www.eias.gr

Ομοσπονδία Ασφαλιστικών Συλλόγων Ελλάδας
www.oase.gr

Πανελλήνιος Σύνδεσμος Ασφαλιστικών Συμβούλων
www.psas.gr

Σύνδεσμος Ελλήνων Μεσιτών Ασφαλίσεων
www.sema.gr

Σύνδεσμος Εκπροσώπων & Στελεχών Ασφαλιστικών Εταιριών
www.sesae.gr

Ένωση Αναλογιστών Ελλάδος
www.actuaries.org.gr