Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Οικονομικά Αποτελέσματα 31.12.2021 - ydrogios.gr

Μήνυμα του Διευθύνοντος Συμβούλου και Οικονομικά Αποτελέσματα 31.12.2021

Ανάπτυξη και ισχυροποίηση με το βλέμμα στραμμένο στις ανάγκες του σήμερα.

Το 2021 ήταν μια χρονιά που η πανδημία και οι επιπτώσεις της συνέχισαν να μας απασχολούν έντονα. Ήταν ωστόσο μια χρονιά καλύτερη από την προηγούμενη, κατά την οποία τόσο η ελληνική όσο και η παγκόσμια οικονομία άρχισαν να ανακάμπτουν μετά την πολύ μεγάλη ύφεση του 2020.
Για την Υδρόγειο Ασφαλιστική, το 2021 ήταν μια ακόμη χρονιά ανάπτυξης, επίτευξης των στρατηγικών της στόχων και αύξησης όλων των οικονομικών της μεγεθών. Στο περιβάλλον έντονης κινητικότητας και ανακατατάξεων της ασφαλιστικής αγοράς, η Εταιρεία μας, διατηρώντας τη φιλοσοφία και τις αξίες της, κατάφερε να καταγράψει τα υψηλότερα αποτελέσματα της σχεδόν 50χρονης ιστορίας της.
Με συνολική παραγωγή που ξεπέρασε τα €85 εκ., η Υδρόγειος Ασφαλιστική πέτυχε σημαντική αύξηση του ασφαλισμένου στόλου της, διατηρώντας τη θέση της ανάμεσα στις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου οχημάτων, σημείωσε αύξηση 4% στους λοιπούς – εκτός οχημάτων κλάδους και έκανε με επιτυχία την είσοδό της στον κλάδο ασφαλίσεων υγείας.
Οι καταβληθείσες αποζημιώσεις προς τους ασφαλισμένους άγγιξαν τα €30 εκ. ενώ τα τεχνικά αποθέματα ξεπέρασαν τα €138 εκ.. Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων αυξήθηκε σε €214,2 εκ. με τον δείκτη Φερεγγυότητας να ισχυροποιείται κατά 8,4 ποσοστιαίες μονάδες σε σχέση με το 2020, ισχυρό πειστήριο της υψηλής φερεγγυότητας της Εταιρείας.
Ή νέα χρονιά ξεκίνησε με μία σημαντική διάκριση για εμάς. Ή ανάδειξη σε «Digital Ασφαλιστική Εταιρεία της Χρονιάς» αντανακλά την πολυεπίπεδη επένδυσή μας στον τομέα του ψηφιακού μετασχηματισμού. Ή προσπάθεια αυτή θα συνεχισθεί και θα εντατικοποιηθεί, με στόχο πάντα να παρέχουμε στους συνεργάτες και ασφαλισμένους μας ακόμη πιο έξυπνες, ευέλικτες και άμεσες λύσεις και υπηρεσίες, με βάση τις ανάγκες του σήμερα. Την ίδια στιγμή, ο συνεχής εμπλουτισμός των ασφαλιστικών μας προγραμμάτων, η έμφαση στην εκπαίδευση, ανάπτυξη και επιβράβευση του ανθρώπινου δικτύου μας και φυσικά το υψηλό επίπεδο εξυπηρέτησης, με ανθρωποκεντρικό πρόσημο, παραμένουν σταθερές προτεραιότητές μας.

Παύλος Κασκαρέλης,
Αντιπρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος

Οικονομικά Αποτελέσματα 31.12.2021 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώθηκε στα €247,0 εκ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2020 (€238,0 εκ.).
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανήλθε σε €214,2 εκ. από €202,3 εκ. κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €91,3 εκ. έναντι €77,4 εκ. την 31.12.2020.
SCR RATIO
Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) διαμορφώνεται στο 178,7% έναντι 170,3% του αντιστοίχου δείκτη κατά την 31.12.2020.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €138,1 εκ. έναντι €143,0εκ. κατά την 31.12.2020.
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε €20,2 εκ. από €17,7 εκ. κατά την 31.12.2020.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
H παραγωγή ανήλθε σε €85,1 εκ. από €84,5 εκ. κατά την 31.12.2020.

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy