Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο εννεάμηνο - ydrogios.gr

Ισχυρές οικονομικές επιδόσεις στο εννεάμηνο

Καθώς οδεύουμε προς το τέλος του έτους, η πανδημία συνεχίζει να προκαλεί σοβαρές αναταραχές στην κοινωνία και την οικονομία. Μέσα στο ιδιαίτερα απαιτητικό περιβάλλον που διαμορφώνεται και στη χώρα μας, η Υδρόγειος Ασφαλιστική, έχοντας επιδείξει, από την πρώτη στιγμή της κρίσης, υψηλή ετοιμότητα ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα, συνεχίζει να κινείται με σταθερότητα και δυναμική, κάτι που αποτυπώνεται και στη συνεχή ενίσχυση των οικονομικών της μεγεθών.

Κατά την 30.09.2020, τα βασικά οικονομικά μεγέθη της Εταιρείας διαμορφώνονται ενισχυμένα σε σχέση με την 31.12.2019. Η κερδοφορία παραμένει υψηλή, με τα κέρδη προ φόρων να ανέρχονται στα €10,2 εκ., ενισχύοντας τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας.

Οι επιδόσεις αυτές πιστοποιούν τις ισχυρές βάσεις και τις θετικές προοπτικές της Εταιρείας. Με συνετή διαχείριση, υψηλού επιπέδου υπηρεσίες και αδιαπραγμάτευτη αξία το προσωπικό και τους συνεργάτες της, η Υδρόγειος Ασφαλιστική συνεχίζει να υλοποιεί με επιτυχία τους στρατηγικούς και οικονομικούς της στόχους.

Πρώτιστο μέλημά μας παραμένει η φροντίδα και στήριξη των ασφαλισμένων μας, με ακόμη μεγαλύτερη έμφαση και ευαισθησία, εν μέσω της ιδιαίτερης αυτής συγκυρίας.

Οικονομικά Στοιχεία 30.09.2020 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα €236,2 εκ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2019 (€223,9 εκ.)

ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε €200,2 εκ. (€158,8 εκ. σε χρεώγραφα και €41,4 εκ. σε ακίνητα) από €186,8 εκ. κατά την 31.12.2019.

ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €73,2 εκ. έναντι €67,2 εκ. κατά την 31.12.2019. SCR RATIO Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) διατηρείται στο 162,0 %.

ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €148,7 εκ. έναντι €143,4 εκ. κατά την 31.12.2019.

ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανέρχονται σε €10,2 εκ.

ΠΑΡΑΓΩΓΗ Η παραγωγή ασφαλίστρων ανήλθε σε €63,6 εκ. έναντι €64,8 εκ. κατά την αντίστοιχη περσινή περίοδο (30.09.2019)

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy