Φόρμα Υποβολής Παραπόνου / Αιτίασης

Παρακαλούμε συμπληρώστε τη Φόρμα με όσες το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες.
Σας ενημερώνουμε ότι η ενεργοποίηση της διαδικασίας διαχείρισης παραπόνου/αιτίασης δεν διακόπτει την παραγραφή των έννομων αξιώσεών σας, όπως ορίζει η νομοθεσία.

Σχετικά με εσάς

Παρακαλούμε πείτε μας αν είστε*

Πελάτης μαςΣυνεργάτης μαςΤρίτος ζημιωθείςΆλλο

Σχετικά με το παράπονό σας

Ημερομηνία Υποβολής Παραπόνου*

Τι αφορά το παράπονό σας*

Παρακαλούμε πείτε μας, αν γνωρίζετε

Εμπλεκόμενα Πρόσωπα*

Ασφαλιστικός ΠράκτοραςΥπάλληλος της ΕταιρείαςΠραγματογνώμωνΆλλοΔεν γνωρίζω

Περιγραφή

* Απαραίτητα πεδία

Παρακαλούμε σημειώστε όσο το δυνατόν πιο αναλυτικά γεγονότα, ημερομηνίες, εμπλεκόμενα πρόσωπα.

Μπορείτε επίσης να μας επισυνάψετε έγγραφα / φωτογραφίες ή άλλα υποστηρικτικά στοιχεία που θα θέλατε να λάβουμε υπόψη μας.

Μέγιστο μέγεθος αρχείου 6mb - PDF / JPG

Δηλώνω υπεύθυνα ότι όλα τα στοιχεία που έχω χορηγήσει στην «YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», στο πλαίσιο της παρούσας επικοινωνίας είναι ακριβή.

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι η «YΔΡΟΓΕΙΟΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΚΑΙ ΑΝΤΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», τηρεί αρχείο με τα παράπονα/ αιτιάσεις που υποβάλλονται είτε μέσω αλληλογραφίας είτε μέσω της ιστοσελίδας της, στο οποίο περιλαμβάνονται προσωπικά δεδομένα πελατών/ ασφαλισμένων της Εταιρείας ή και τρίτων.

 

Για περισσότερες πληροφορίες αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων από την Εταιρεία παρακαλούμε να ανατρέξετε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.ydrogios.gr/web/personal-data-2/