Υψηλή κερδοφορία, αύξηση δεικτών φερεγγυότητας και επέκταση σε νέους κλάδους - Οικονομικά αποτελέσματα 31.12.2020 - ydrogios.gr

Υψηλή κερδοφορία, αύξηση δεικτών φερεγγυότητας και επέκταση σε νέους κλάδους – Οικονομικά αποτελέσματα 31.12.2020

Το 2020 η ελληνική οικονομία κλυδωνίσθηκε ισχυρά αλλά άντεξε. Η ελληνική ασφαλιστική αγορά σημείωσε πτώση, ωστόσο συνολικά ανταποκρίθηκε στις προκλήσεις της πανδημίας. Η συνολική παραγωγή του ασφαλιστικού κλάδου μειώθηκε κατά 3,7% σε σύγκρισημε το 2019. Η μικρή πτώση, σε μια χρονιά που σημαδεύτηκε από δύο μεγάλα lockdown και υποχωρήσεις τιμολογίων, θεωρείται επιτυχία.
Μέσα σ’ αυτό το περιβάλλον, η Υδρόγειος Ασφαλιστική επέδειξε υψηλή ετοιμότητα ανταπόκρισης στα νέα δεδομένα και διατήρησε τη δυναμική της. Για άλλη μια φορά η Εταιρεία μας απέδειξε ότι διαθέτει την οργανωτική δομή, τα αντανακλαστικά, τη φιλοσοφία και την τεχνογνωσία ώστε να υπηρετεί στο έπακρο την ασφαλιστική της αποστολή και να επιτυγχάνει ισχυρά αποτελέσματα. Το 2020 έκλεισε παραγωγικά στα ίδια περίπου επίπεδα με το 2019, με υψηλή κερδοφορία και αύξηση των δεικτών φερεγγυότητας.
Επιπλέον, το 2020, η Εταιρεία εμπλούτισε το χαρτοφυλάκιο των ασφαλιστικών της προϊόντων στον Κλάδο Οχημάτων με νέα προγράμματα ασφάλισης για ηλεκτροκίνητα οχήματα και έλαβε άδεια επέκτασης των εργασιών της στους κλάδους 2 – «Ασθένειες, 6 – «Πλοία» και 12 – «Αστική Ευθύνη από θαλάσσια και ποτάμια σκάφη», στους οποίους έχει ήδη ξεκινήσει τις εργασίες της από τους πρώτους μήνες του 2021.

 
Οικονομικά Στοιχεία 31.12.2020 – Σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα

 
ΕΝΕΡΓΗΤΙΚΟ
Το σύνολο του ενεργητικού διαμορφώνεται στα €238,0 εκ., ενισχυμένο σε σχέση με την 31.12.2019 (€223,9 εκ.).
ΕΠΕΝΔΥΣΕΙΣ
Το σύνολο των επενδύσεων και των ενσώματων περιουσιακών στοιχείων ανέρχεται σε €202,3 εκ. από €186,8 εκ. κατά την προηγούμενη οικονομική χρήση.
ΙΔΙΑ ΚΕΦΑΛΑΙΑ
Τα ίδια κεφάλαια της Εταιρείας εμφανίζονται ενισχυμένα και διαμορφώνονται στα €77,4 εκ. έναντι €67,2 εκ. κατά την 31.12.2019.
SCR RATIO
Ο δείκτης επιλέξιμων ιδίων κεφαλαίων προς κεφαλαιακή απαίτηση φερεγγυότητας (SCR Ratio) διαμορφώνεται στο 170,3% έναντι 162,0% του αντιστοίχου δείκτη κατά την 31.12.2019.
ΑΠΟΘΕΜΑΤΑ
Τα αποθέματα της Εταιρείας ανέρχονται στα €143,0 εκ. έναντι €143,4 εκ. κατά την 31.12.2019.
ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ
Τα κέρδη προ φόρων της Εταιρείας ανήλθαν σε €17,7 εκ. από €9,7 εκ. κατά την 31.12.2019.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ
Η παραγωγή ανήλθε σε €84,5 εκ. από €86,2 εκ. κατά την 31.12.2019.

 

Μοιράσου το

Αντιγραφή συνδέσμου

Copy