Συμπληρωματικές Καλύψεις Αυτοκινήτου

Είναι σημαντικό να έχουμε τη σωστή κάλυψη για το αυτοκίνητό μας. Η Υδρόγειος Ασφαλιστική σας παρέχει μία πλήρη γκάμα σημαντικών συμπληρωματικών καλύψεων και υπηρεσιών που, ανάλογα με τις ανάγκες σας, ενισχύουν την προστασία του αυτοκινήτου σας και την ασφάλειά σας στο δρόμο.

Οδική και Ταξιδιωτική Βοήθεια

Σε συνεργασία με τη μεγάλη διεθνή εταιρεία MAPFRE ASISTENCIA – EUROSOS ASSISTANCE, σας παρέχουμε ολοκληρωμένες υπηρεσίες οδικής και ταξιδιωτικής βοήθειας, 24 ώρες το 24ωρο, 365 μέρες το χρόνο, σε οποιαδήποτε χώρα της Ευρώπης και χώρες της Μεσογείου.

Οδική Βοήθεια:

  • Επιτόπου επισκευή του οχήματος ή μεταφορά του σε συνεργείο ή άλλο τόπο επιλογής σας, σε περίπτωση βλάβης ή ατυχήματος. Επίσης:
  • Μεταφορά των ασφαλισμένων επιβατών του οχήματος από το σημείο της βλάβης / ατυχήματος.
  • Κάλυψη εξόδων διανυκτέρευσης σε ξενοδοχείο.
  • Παροχή βοήθειας σε περίπτωση έλλειψης καυσίμων, απώλειας κλειδιών, κλοπής του αυτοκινήτου.

Ταξιδιωτική Βοήθεια:

  • Υγειονομική μεταφορά ή και επαναπατρισμός του ασφαλισμένου μετά από ατύχημα ή ξαφνική ασθένεια κατά τη διάρκεια του ταξιδιού του. Επίσης:
  • Μεταφορά ή επιστροφή των ατόμων που συνοδεύουν τον ασφαλισμένο.
  • Ιατρική και Νοσηλευτική Βοήθεια σε περίπτωση τραυματισμού ή ασθένειας.
  • Αποστολή απαραίτητων φαρμάκων.
  • Κάλυψη απώλειας ή καταστροφής αποσκευών.
  • Μεταφορά σορού, σε περίπτωση θανάτου.

Άμεση επισκευή και αντικατάσταση κρυστάλλων

Συνεργαζόμαστε με τις κορυφαίες εταιρείες του κλάδου, εξασφαλίζοντάς σας ένα πανελλαδικό δίκτυο εξυπηρέτησης από τους καλύτερους επαγγελματίες. Σε κάθε περίπτωση ανάγκης, το εξουσιοδοτημένο συνεργείο του συνεργάτη μας αναλαμβάνει όλες τις απαραίτητες διαδικασίες για την επισκευή ή αντικατάσταση των κρυστάλλων σας, γρήγορα, αξιόπιστα, χωρίς κόπο και ανάγκη εκταμίευσης χρημάτων από εσάς.

Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης σε περίπτωση φωτιάς, ολικής και μερικής κλοπής

Σας παρέχουμε αυτοκίνητο αντικατάστασης, κυβισμού έως 1400cc, για χρονικό διάστημα μέχρι και την αποκατάσταση των ζημιών του αυτοκινήτου σας, με μέγιστο τις 30 ημέρες για τις περιπτώσεις πυρκαγιάς και μερικής κλοπής και τις 60 ημέρες για την περίπτωση της ολικής κλοπής.

Παροχή Αυτοκινήτου Αντικατάστασης σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος

Σε περίπτωση τροχαίου ατυχήματος και εφόσον ο χρόνος επισκευής του αυτοκινήτου υπερβαίνει τις 7 εργάσιμες ημέρες, παρέχεται αυτοκίνητο αντικατάστασης, κυβισμού έως 1400cc, για χρονικό διάστημα έως και την αποκατάσταση των ζημιών, με μέγιστο τις 15 ημέρες.

Προσωπική Κάλυψη 24x365

Η κάλυψη μπορεί να προστεθεί προαιρετικά σε όλα τα προγράμματα ασφάλισης Επιβατικών, Φορτηγών και Αγροτικών Φορτηγών οχημάτων, αντί της βασικής κάλυψης Προσωπικού Ατυχήματος Οδηγού. Παρέχει επιπλέον προστασία καλύπτοντας τον συμβαλλόμενο για προσωπικό ατύχημα που μπορεί να συμβεί οποιαδήποτε στιγμή, 365 μέρες το χρόνο, ανεξάρτητα από το εάν οδηγεί ή όχι το όχημά του. Η κάλυψη περιλαμβάνει: Θάνατο από ατύχημα – Μόνιμη ολική ανικανότητα από ατύχημα – Μόνιμη μερική ανικανότητα από ατύχημα – Ημερήσιο νοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα – Ημερήσιο μετανοσοκομειακό επίδομα από ατύχημα – Επείγουσα αερομεταφορά από ατύχημα και ασθένεια.

Ολική Καταστροφή Οχήματος

Μία πρωτοποριακή κάλυψη που παρέχεται ως προαιρετική στο πρόγραμμα AUTO EXTRA PLUS και παρέχει μια οικονομική εναλλακτική της μεικτής ασφάλισης (κάλυψης ίδιων ζημιών). Παρέχει αποζημίωση σε περίπτωση ολικής καταστροφής του οχήματος μετά από σύγκρουση, πρόσκρουση, εκτροπή του οχήματος, ανεξάρτητα από την ευθύνη του οδηγού. Προϋπόθεση της κάλυψης είναι το κόστος επισκευής να υπερβαίνει το 70% της τρέχουσας εμπορικής αξίας του οχήματος.