Η Υδρόγειος Ασφαλιστική παρέχει τις εξής εκπτώσεις στα ασφάλιστρα αστικής ευθύνης οχημάτων:

Έκπτωση 15% για ασφάλιση νέου οχήματος (Επιβατικά ΙΧ – Φορτηγά ΙΧ – Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ)

Έκπτωση 10% για ασφαλιστήρια διάρκειας ενός έτους (Επιβατικά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ – Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ – Μοτοποδήλατα – Μοτοσυκλέτες)

Έκπτωση Ηλικίας 6% για οδηγούς από 30 – 65 ετών (Επιβατικά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ και Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ).

Έκπτωση Οδικής Εμπειρίας 4% για οδηγούς με άδεια ικανότητας οδήγησης (δίπλωμα) άνω των 10 ετών (Επιβατικά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ και Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ).

Έκπτωση Δημόσιου Υπαλλήλου 6% για εν ενεργεία Δημοσίους Υπαλλήλους (Επιβατικά ΙΧ και ΕΙΧ Μοτοσυκλέτες).

Έκπτωση Πολυτέκνου 10% για έχοντες τρία τέκνα και άνω (Επιβατικά ΙΧ- Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ και ΕΙΧ Μοτοσυκλέτες).

Έκπτωση Οικογένειας 5% για ασφάλιση 3 οχημάτων της ίδιας οικογένειας (Επιβατικά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ Αγροτικά και ΕΙΧ Μοτοσυκλέτες).

Έκπτωση Προσεκτικού Οδηγού 6% σε σχέση με την κατηγορία Bonus Malus 2 για νέους ή ήδη ασφαλισμένους μας χωρίς ιστορικό ζημιάς με υπαιτιότητα στην αστική ευθύνη τα τρία τελευταία χρόνια (Επιβατικά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ και Αγροτικά Φορτηγά ΙΧ).

Επιπρόσθετη έκπτωση 5% για πελάτες μας που είναι ασφαλισμένοι στην Υδρόγειο Ασφαλιστική για πάνω από 5 χρόνια με μηδενικό ιστορικό ζημίας κατά την ίδια χρονική περίοδο (Επιβατικά ΙΧ- Φορτηγά ΙΧ και Αγροτικά Φορτηγά IΧ).

Όλες οι παραπάνω εκπτώσεις παρέχονται και αθροιστικά στο ίδιο ασφαλιστήριο εφόσον συντρέχουν οι προϋποθέσεις .

Η Υδρόγειος Ασφαλιστική επίσης σας παρέχει:

Οικονομική κάλυψη Οδικής Βοήθειας σε όλη την Ελλάδα με μόνο €15 το εξάμηνο (Επιβατικά ΙΧ).

Έκπτωση 10% για την ασφάλιση αυτοκινήτου σε πελάτες μας που διαθέτουν το πολυασφαλιστήριο φαρμακοποιών, ιατρών και επιχειρήσεων εστίασης/τρόφίμων.

Ευέλικτη διάρκεια ασφάλισης: 12μηνη, 6μηνη και 3μηνη ασφάλιση.